Kook jij wel eens van woede?

Volgens de traditionele Chinese geneeskunde (TCG) zijn emoties manifestaties van de functies van de organen.

Woede, vreugde, verdriet, zorgen, gepieker, emotionele shock, angst en vrees worden als de meest voorkomende emoties beschouwd.

Woede is een emotie die vaak als zeer negatief wordt ervaren. Wanneer deze emoties langdurig aanblijven, kunnen ze organen beschadigen.

In de diagnostiek van de Chinese geneeskunde werken we onder andere met de 5 elementen (Vuur, Aarde, Metaal, Water en Hout). 

Woede hoort bij het Houtelement (Lever/Galblaas). Woede tast de Lever aan en laat het Qi (energie) stijgen.

We kennen allemaal ook wel de gezegden, “Iets op je Lever hebben” of “Gal spuwen”.

 

De 5 elementen, de bijbehorende organen en hun emoties zijn weergegeven in de afbeelding.

 

  • Woede tast de Lever aan en laat het Qi (energie) stijgen
  • Vreugde tast het Hart aan en vertraagt het Qi
  • Verdriet tast de Long en het Hart aan en verzwakt het Qi
  • Zorgen tasten de Long en de Milt aan en stagneren het Qi
  • Gepieker tast de Milt aan en stagneert het Qi
  • Angst tast de Nier aan en doet het Qi dalen (i.p.v. stijgen)
  • Emotionele shock tast het Hart aan en verstrooit het Qi

Emoties en ons Bloed

Het Bloed heeft een nauwe relatie tot de Qi van het Hart (het beheersen van het bloed) en de Lever (opslag en herstel in de nacht). De Milt-/Maag-Qi zorgt voor aanmaak van Bloed. De emotionele of mentale gesteldheid is voor een groot deel afhankelijk van het Bloed. Als er voldoende Bloed is, dat vrij kan circuleren zal je een tevreden en rustig gevoel hebben. De Lever staat het meest onder druk door (het niet uiten van) emoties en stress.

Yin en Yang

Qi is Yang (beweging, actie, naar boven en naar buiten) en Bloed is Yin (voeding, rust, herstel, naar beneden en naar binnen). Als de Yinne en Yange energie in balans is, dan is er sprake van een vrije doorstroming van Qi en Bloed (de voeding van het lichaam). Wordt deze belemmerd door stagnaties van en/of tekorten aan Qi en/of Bloed, dan ontstaan er klachten. Er zijn diverse factoren die de vrije doorstroming van Qi en Bloed kunnen veroorzaken, zoals overmatige inspanning of te weinig inspanning, emoties, verkeerde voeding of externe factoren.

Stagnatie verandert in Woede

Wanneer er een stagnatie optreedt in de stroming van Lever Qi, dan uit zich dat vaak in irritatie. Langdurige stagnatie van de Lever Qi kan overgaan in stijgend Lever Yang of Lever Vuur. Dan verandert de irritatie in woede-uitbarstingen (men kookt letterlijk van woede). Naast woede heb je dan ook de volgende symptomen: migraine, een bittere smaak in de mond, een rood gelaat en rode ogen, doofheid en/of oorsuizen, een door dromen verstoorde slaap, donkere en weinig urine en obstipatie met droge ontlasting.

Woede verandert in stagnatie

Woede is een Yange emotie, die vaak tot uiting komt als iemand iets wil veranderen, maar wat niet lukt. Woede kan voortkomen uit onrechtvaardigheid, uit pijn, doordat je geen aandacht krijgt, vanuit kwetsbaarheid of het gevoel niet gerespecteerd te worden of uit angst voor het onbekende. De stroming van Qi stagneert dan, waardoor lichamelijke klachten ontstaan.

De invloed op de menstruatiecyclus

Het Bloed heeft ook een nauw verband met de menstruatie, waardoor vaak emotionele veranderingen ontstaan rond de menstruatie. De Lever Qi beweegt en verdeelt het bloed en reguleert de menstruatie. De (PMS) klachten voor en tijdens de menstruatie ontstaan vaak door een verstoorde Lever Qi.

 

In de premenstruele fase neemt de Yange Qi van de Lever toe, om de menstruatie in gang te zetten. Tijdens de menstruatie hoort er een probleemloze vloeiing te zijn, zonder pijn, zonder bloedstolsels, overmatig bloedverlies of andere klachten. Pijn voor of tijdens de menstruatie wordt vaak veroorzaakt door een stagnatie of blokkade van Qi en/of Bloed (door bv. koude of damp). Na de menstruatie worden het tekort Yin en Bloed weer aangevuld in de fase tussen de menstruatie en de ovulatie. Tijdens de ovulatiefase gaat het Yin weer over naar het Yang, omdat na de ovulatie de Yang Qi weer moet gaan toenemen.

 

Heb jij last van stemmingswisselingen of klachten tijdens de menstruatie of de overgang?

Ik kijk graag welke disbalans er is en met o.a. Tuina massagetechnieken en acupressuur gaan oplossen.